Labor, Management Begin Last Negotiations on 2019 Minimum Wage

İşçi Sınıfı ve Yönetim, 2019 Asgari Ücreti Üzerindeki Son Müzakerelere Başladı

Labor groups and business representatives have convened their last session on deciding next year’s minimum wage.

The Minimum Wage Commission comprising representatives of labor, management and government intermediaries launched the session in Seoul on Friday, a day before the legal deadline for negotiations.

Under current law, labor and management are required to agree on next year’s minimum wage by midnight Saturday, which is 90 days after the labor minister requested the committee to review the matter.

Labor groups have demanded a 43-point-three percent hike in the minimum wage to ten-thousand-790 won from the current seven-thousand-530 won, while management has called for a freeze.

If labor and management fail to reach an agreement by the end of Friday, the representatives of the public interest will present their proposal and the council will put it to a vote after discussions.

edaozgul33

İşçi sınıfı ve iş temsilcileri son oturumlarını gelecek yılın asgari ücretine karar vermek için yaptılar.

İşçi sınıfı, yönetim ve devlet aracılarının temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, müzakerelerin yasal süresinden bir gün önce, Seoul’de Cuma günü oturumu başlattı.

Yürürlükteki yasaya göre, işçi ve yönetimin gelecek yılki asgari ücret konusunda Cumartesi günü gece yarısı sonuna kadar anlaşması gerekirken, bu, çalışma bakanının konuyu gözden geçirmesini komitenin talep etmesinden 90 gün sonra sona ermektedir.

İşçi sınıfları, mevcut 7530 won’luk asgari ücretin %43’lük bir artış ile 10790’a yükselmesini talep ederken, yönetim ücreti dondurmaya çağırdı.

İşçi sınıfı ve yönetim Cuma sonuna kadar bir anlaşmaya varamazsa, kamu yararı temsilcileri önerilerini sunacak ve konsey görüşmelerden sonra konuyu oylamaya sunacak.

13.07.2018 – KBS World