Gov’t Takes Measure against Perfluorinated Chemicals in Nakdong River

Hükümet Nakdong Nehri’nde Perfluorinli Kimyasallara Karşı Tedbir Aldı

The government says it has identified a local factory that is to blame for significantly increased levels of perfluorinated chemicals found in tap water in Daegu.

The Ministry of Environment revealed on Friday that it tracked down the factory as the main source of the chemicals in the river last month and took measure so it would not discharge the same material again. It added that the emission of perfluorohexane sulfonic acid(PFHxS) from the workplace stopped completely on June 12th.

There has been heightened public concern over the quality of tap water since recent media reports, based on a survey from Pusan National University, found tap water in Daegu contained five times the concentration of perfluorinated compounds compared to tap water in Seoul.

koreanmylife

Hükümet, Daegu’da musluk suyunda bulunan önemli ölçüde yüksek seviyede perfluorlu kimyasal maddenin suçlusunun yerel bir fabrika olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Çevre Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz ay nehirdeki kimyasalların ana kaynağı olararak fabrikanın izlediğini ve aynı malzemeyi tekrar boşaltmayacak şekilde önlem alındığını açıkladı. İşyerinden perfluoroheksan sülfonik asit (PFHxS) emisyonunun 12 Haziran’da tamamen durduğunu da sözlerine ekledi.

Güncel medya raporları, Pusan Ulusal Üniversitesi’nden yapılan bir araştırmaya dayanarak, Daegu’da musluk suyunun, Seul’deki musluk suyuna kıyasla perfluorlanmış bileşiklerin konsantrasyonunun beş katını içerdiğini gözlemlediğinden, musluk suyunun kalitesi konusunda kamuoyunda artan bir endişe vardı.

22.06.2018 KBS WORLD