S. Korea’s Job Growth Below 200,000 for Third Straight Month in April

G. Kore’nin İş Büyümesi, Nisan’da Üçüncü Düz Ayında 200,000’nin Altında Kaldı
South Korea’s job growth remained under 200-thousand for the third consecutive month in April.

According to data by Statistics Korea on Wednesday, the number of people with jobs stood at 26-point-nine million last month, up 123-thousand from a year earlier.

It was the first time since the global financial crisis that job growth has hovered at the 100- thousand level for three straight months. The number of employed people rose 334-thousand in January.

The statistics agency attributed the slow growth to a decrease in employment in the manufacturing industry, but also cited the base effect deriving from a sharp increase of 420-thousand in April last year.

The country’s overall employment rate decreased by one percentage point to 60-point-nine percent from a year earlier, while the jobless rate came to four-point-one percent last month, down one tenth of a percentage point.

The unemployment rate for young people, aged between 15 and 29, came to ten-point-seven percent, down point-five percentage points from a year earlier.
edaozgul33
Güney Kore’nin iş büyümesi Nisan ayında art arda üçüncü ay için 200 binin altında kaldı.

Çarşamba günü İstatistik Kore’nin verilerine göre, iş sahibi olanların sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 123 bin artışla 26-nokta-dokuz milyonda kaldı.

Küresel finansal krizden bu yana ilk kez, iş büyümesi üçüncü düz ayında 100 bin seviyesinde seyretti. İstihdam edilen kişi sayısı Ocak ayında 334 bine yükseldi.

İstatistik ajansı, bu yavaş büyümeyi imalat sanayisindeki istihdam düşüşüne bağladı, ancak geçen yıl Nisan ayında 420 binlik bir artıştan kaynaklanan baz etkisine de dikkat çekti.

Ülkenin genel istihdam oranı bir önceki yıla göre bir puan azalarak yüzde 60-nokta-dokuza, işsizlik oranı ise geçen ay yüzde puanının onda biri oranında düşerek yüzde dört-nokta-bir azaldı.

15 ve 29 yaşlarındaki gençlerin işsizlik oranı, bir yıl öncesine göre yüzde 5 puan azalarak yüzde on-nokta-yedi olarak gerçekleşti.
15.05.2018 – KBS World